สำนักงาน กองทุนพื้นฟูและพัมนาการเกษตรสาขาจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 1118/3 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-4598