สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่ :
143 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ :
0-4246-5222-3
แฟกซ์ :
0-4242-0746
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ให้บริการสินเชื่อทางการเกษตร