สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่: 143 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 0-4246-5222-3
โทรสาร: 0-4242-0746
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ให้บริการสินเชื่อทางการเกษตร