สำนักงาน ศาลปกครองสงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
1111 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ :
0-7433-4939-45
แฟกซ์ :
0-7433-4920