สำนักงาน ศาลปกครองสงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 1111 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์: 0-7433-4939-45
โทรสาร: 0-7433-4920