มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)

หมวดหมู่ :

โทรศัพท์: 0-7421-1504