วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 112 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 0-4231-2753-4