ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ :
0-5312-1001-4