สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่: 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5389-5160-1
โทรสาร: 0-5389-4416
เว็บไซต์: www.cmphcoop.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30