สำนักงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิงเทศบาลเมือง ถนนสละชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 0-3261-1231