สำนักงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิงเทศบาลเมือง ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 0-3261-1231
โทรสาร: 0-3260-2067