โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-4628
โทรสาร: 0-5324-6166
อีเมล: kawila34@gmail.com
เว็บไซต์: www.kwc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30