บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ฟู้ดส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่: 498 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-5649
โทรสาร: 0-5326-3115
เว็บไซต์: www.berlijucker.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งเสริมการเกษตร