วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 99 หมู่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์: 0-4445-2357
โทรสาร: 0-4444-0003
อีเมล: contact@technicpak.ac.th
เว็บไซต์: www.technicpak.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) ...ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง