บริษัท เค ซี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : รอกยกของ

เคซีไอ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทเครนตัวจริงที่มีความชำนาญด้านเครน รอก อะไหล่ ครบวงจร ให้คำแนะนำปรึกษ...ที่อยู่: 77/45-6 หมู่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3878-6970-1
โทรสาร: 0-3878-6972
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00