บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินเผา

ที่อยู่: 59/1-4 หมู่ 1 ถนนอ เมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 0-3622-4003-7
โทรสาร: 0-3622-4014
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00