คริสตจักรร่มเย็น

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่: 10 ซอย 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
โทรศัพท์: 0-2318-7092-3
เว็บไซต์: http://www.romyenchurch.org/