วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาประศักดิ์ ชั่งแสง 69 หมู่ 6 ถนนแขวงท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์: 0-2519-7527