บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ที่อยู่: 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2860-8920-6
โทรสาร: 0-2860-8917
เว็บไซต์: www.siampvs.com

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์