บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ที่อยู่ :
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์ :
0-2860-8920-6
แฟกซ์ :
0-2860-8917
เว็บไซต์ :
www.siampvs.com

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์