โรงเรียน สรรพาวุธบำรุง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์: 0-2241-3240
โทรสาร: 0-2241-2985
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 ...