โรงเรียน สรรพาวุธบำรุง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ :
0-2241-3240
แฟกซ์ :
0-2241-2985
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3