บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : อาหารฟาสต์ฟู้ด

ที่อยู่ :
1,3,5,7 ถนนแขวงห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2247-3560
เว็บไซต์ :
www.kfc.co.th