บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : อาหารฟาสต์ฟู้ด

ที่อยู่ :
147 ถนนแขวงบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2435-2187
เว็บไซต์ :
www.kfc.co.th