บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : วัตถุเคมีเกษตรกรรม

ที่อยู่: โรงงาน 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0-2709-4700
โทรสาร: 0-2709-4707
เว็บไซต์: www.syngenta.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเคมีการเกษตร ยาฆ่าหญ้า ยี่ห้อ กรัมม็อกโซน ...