โรงเรียน เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า


ที่อยู่: 2/3 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์: 0-4452-0038
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นปวช.-ปวส ...