โรงเรียน เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่
2/3 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-4452-0038
---
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นปวช.-ปวส...