โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ห้องพยาธิวิทยา ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0-3552-1709