โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ห้องพยาธิวิทยา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ :
0-3552-1709