สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์: 0-3236-4517
โทรสาร: 0-3236-4517