วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
93 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ :
0-3240-1548