บริษัท เลสิกหาดใหญ่ จำกัด

หมวดหมู่ : จักษุแพทย์

ที่อยู่: 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7422-1223-5
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00