สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม


ที่อยู่: ภาคเหนือ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5324-9406
โทรสาร: 0-5326-0250
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ให้บริการด้านสุขภาพและการวางแผนครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชนทั่วไป ...