ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4427-2489