สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ฝ่ายทรัพยากรธรณี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
0-3828-8237