สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ฝ่ายทรัพยากรธรณี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0-3828-8237