บริษัท พี เอส ไอ โฮลดิ้ง จำกัด

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และระบบรับสัญญาณดาวเทียม

ที่อยู่: 588 ถนนศรีครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
โทรศัพท์: 0-2730-2999
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-15:00