เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์: 0-5541-4977-80