ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีตำรวจภูธรหนองพลับ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 0-3257-1050
โทรสาร: 0-3257-1050