ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีตำรวจภูธรหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: 0-3257-1050
โทรสาร: 0-3257-1050