สำนักงาน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 779/11-2 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 0-4520-6226-8