วัดรามพงศาวาส

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 3 หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270
โทรศัพท์: 0-3522-4825