ปางช้าง แม่แตง

หมวดหมู่ : สวนสัตว์

ที่อยู่: 35/1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5320-6047
โทรสาร: 0-5320-6454
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-14:00

สินค้าและบริการ

มีการแสดงความสามารถของช้าง รวมทั้งมีบ้านวิถีไทยและชนเผ่าในที่เดียวกับปางช้าง ...