โรงเรียน มารีย์รักษ์นครราชสีมา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 68 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-จักราช ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4426-6584-5
โทรสาร: 0-4426-6586
เว็บไซต์: www.mrr.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:20-15:30