โรงเรียน สระกะเทียมวิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 19 หมู่ 3 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3428-6214
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นม.1-ม.6