วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
24 ซอย 2 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
0-5328-2080
---
www.metro.ac.th

สินค้าและบริการ

...