อมเรศ หอพัก

หมวดหมู่ : หอพัก

ที่อยู่: 111/99 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5310-5333

สินค้าและบริการ

หอพักรวม หอพักหญิง