บริษัท มหพงษ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด

หมวดหมู่ : กล่องกระดาษ

ที่อยู่: 24/2 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบนอก กม 35 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 0-2903-0977