บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : สำนักงานตัวแทนรับจัดการโฆษณา

ที่อยู่: 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2354-3333
โทรสาร: 0-2644-9550-1
อีเมล: fareast@fareastddb.com
เว็บไซต์: www.fareastddb.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนโฆษณาให้บริษัทต่างๆ รายชื่อลูกค้า (บางส่วน) : บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ. สหพัฒนพิบูล, บมจ. ไ...