บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : สำนักงานตัวแทนรับจัดการโฆษณา

ที่อยู่
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
023543333
0-2644-9550-1
fareast@fareastddb.com
www.fareastddb.com
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนโฆษณาให้บริษัทต่างๆ รายชื่อลูกค้า (บางส่วน) : บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ. สหพัฒนพิบูล, บมจ. ไ...

แบนเนอร์ : FAR EAST DDB