บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : สำนักงานตัวแทนรับจัดการโฆษณา

ที่อยู่ :
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2354-3333
แฟกซ์ :
0-2644-9550-1
อีเมล :
fareast@fareastddb.com
เว็บไซต์ :
www.fareastddb.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

เป็นตัวแทนโฆษณาให้บริษัทต่างๆ รายชื่อลูกค้า (บางส่วน) : บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ. สหพัฒนพิบูล, บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ฯลฯ