สี่พระยาทาวเวอร์อินน์ โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 468 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม
โทรศัพท์: 0-2238-5166-7
อีเมล: webmaster@sipraya.com
เว็บไซต์: www.siphaya.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00