สำนักงาน การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: แผนกบัญชีและการเงิน ถนน25 มกรา ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3425-0814
โทรสาร: 0-3425-0803