โรงพยาบาลพญาไท 2

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2617-2444
โทรสาร: 0-2617-2499
อีเมล: onestop@phyathai.com
เว็บไซต์: www.phyathai.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

ทำการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. มีแผนกต่าง ๆ ศูนย์มะเร็ง, อายุรกรรม, กุมารเวช, สูตินร...