บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด

หมวดหมู่ : หูกทอผ้า

ที่อยู่: 185-6,189 หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์: 0-3256-1521-5
โทรสาร: 0-3256-1444
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00