สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2619-8907
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ