ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาสุรินทร์

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: สนง ธุรกิจสุรินทร์ 543/2 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 0-4452-1503-8
โทรสาร: 0-4452-1502
เว็บไซต์: www.ktb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30