สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 57/20 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3521-0059