สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
57/20 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ :
0-3521-0059