สำนักงาน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สนง ประปาเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3437-8454
โทรสาร: 0-3437-7551