สำนักงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี หมู่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์: 0-3538-6750
โทรสาร: 0-3538-6750