สำนักงาน เทศบาลตำบลนครหลวง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3535-9199